Zásady ochrany osobních údajů

1. Společnosti REP Tisk spol. s r.o. se sídlem Slezská 1304/1a, 79001 Jeseník, IČ 19010672 (dále jen „společnost Reptisk“), ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., informuje a zásadách ochrany osobních údajů, jejihž je správcem. Osobními údaji se rozumí:

2. Osobní údaje budou shromažďovány za účelem:

roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

3. údaje budou uchovány po dobu vyžadovanou zákonem (u daňových dokladů 10 let) nebo maximálně 5 let.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Reptisk, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu Reptisk.cz, Slezská 1304/1a, 79001 Jeseník, emailu na info@reptisk.cz.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

7. Údaje budou zpracovány strojově (neautomatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

8. tyto zásady nabývají účinnosti 25.5. 2018