Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Zásady ochrany osobních údajů

1. Společnosti REP Tisk spol. s r.o. se sídlem Slezská 1304/1a, 79001 Jeseník, IČ 19010672 (dále jen „společnost Reptisk“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., informuje a zásadách ochrany osobních údajů, jejihž je správcem. Osobními údaji se rozumí:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a Příjmení, popřípadě obchodní firma
 • Adresa dodání, popřípadě sídlo
 • Telefonní číslo
 • IP adresa
 • Číslo bankovního účtu
 • Případná nahraná nebo vytvořená data sloužící jako podklady k tisku, splňují-li charakter osobních údajů

2. Osobní údaje budou shromažďovány za účelem:

 • Uzavření smlouvy
 • Pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu
 • Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4

roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

 • Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb

3. údaje budou uchovány po dobu vyžadovanou zákonem (u daňových dokladů 10 let) nebo maximálně 5 let.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Reptisk, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel marketingového softwaru Mailerlite
 • Poskytovatel nástroje Google Analytics
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Reptisk nevyužívá

5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu Reptisk.cz, Slezská 1304/1a, 79001 Jeseník, emailu na info@reptisk.cz.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

7. Údaje budou zpracovány strojově (neautomatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

8. tyto zásady nabývají účinnosti 25.5. 2018